KLACHTENPROCEDURE

 

Heeft u een klacht aan ons voorgelegd en zijn we er niet uitgekomen, dan kunt u NOAB inschakelen voor bemiddeling of een uitspraak vragen aan het onafhankelijke Tuchtcollege. De bemiddeling door NOAB is gratis. Het inschakelen van het tuchtcollege kost € 500,- griffiegeld. Dit griffiegeld wordt terugbetaald wanneer u in het gelijk wordt gesteld.

Klacht insturen
Een klacht kunt u per mail sturen aan info@noab.nl.
Uw mail dient het volgende te bevatten:
– Uw contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer;
– Contactgegevens van het NOAB-lid tegen wie de klacht is gericht;
– De inhoud van de klacht met vermelding van de feiten waarop de klacht steunt;
– Eventuele bewijsstukken;
– Een omschrijving van wat u wenst of eist om de klacht als opgelost te beschouwen.

De bemiddelaar van NOAB neemt vervolgens per e-mail contact met u op. In eerste instantie probeert hij de klacht in der minne te schikken of door conflictbemiddeling op te lossen. Als dat niet lukt, of als u dat niet wilt, kunt u de klacht ook direct voorleggen aan het Tuchtcollege.